Juiste content basis voor goede website

Hoe kunt u het beste content aanleveren?

Wij hameren al jaren op het belang van goede content voor je aan een nieuwe website begint. Maar de oude werkwijze van eerst bouwen en dan vullen blijkt hardnekkig. Met een content first aanpak voorkom je problemen en het eindresultaat is veel beter.

Een website ontwerpen zonder dat je beschikt over echte content is als het ontwerpen van een maatpak zonder de maten van de drager op te nemen.

Late content is vaak ondermaatse content

De creatie van goede content is de basis van elke succesvolle website.

Toch zien we nog te vaak dat men pas over de content creatie gaat nadenken wanneer de website al bijna live zou moeten gaan.

De gevolgen: stress, uitlopende deadlines, onvoorziene kosten en ondermaatse content. En daarmee een minder geslaagd project.

Focus op dat wat ertoe doet

Door met de content te beginnen, leg je de focus gelijk al op de eindgebruiker en de zakelijke doelstellingen van je organisatie. Wanneer je begint te bouwen zonder echte content, komt de focus al snel te liggen op sterk aan persoonlijke smaak onderhevige ontwerpaspecten. Zoals kleur, afmeting van het logo, typografie e.d. Allemaal belangrijk, maar zonder echte content veel lastiger te beoordelen.

Voordelen van ontwerpen met echte content

Wij zijn er daarom een groot voorstander van om de content creatie helemaal aan het begin van een nieuw webtraject te plannen. Dit stelt ons namelijk in staat om te ontwerpen met echte content. En dat heeft tal van voordelen:

  • Content creatie dwingt je om goed na te denken over de behoeften van je doelgroep. Hoe eerder je dit doet, hoe beter de opzet van je website wordt. En dus hoe minder je later moet repareren.
  • De ontwerper krijgt een completer en duidelijker beeld van de doelgroep.
  • Problemen in de lay-out  komen eerder naar voren. Denk aan de lengte van titels bijvoorbeeld.
  • Als opdrachtgever kun je een ontwerp beter beoordelen wanneer er echte content in staat.
  • Je kunt veel realistischer user tests uitvoeren in een vroeger stadium.
  • Problemen in de navigatie komen eerder aan het licht.
  • Mogelijkheden en beperkingen van het CMS zijn vroegtijdig zichtbaar.
  • Eventuele problemen bij de content creatie komen veel sneller aan het licht. Bijvoorbeeld wie verantwoordelijk is voor welke content. En dat scheelt tijd en geld.
  • Door te beginnen met de content creatie krijg je een beter beeld van wat erbij komt kijken. Dit voorkomt dat door onderschatting van de tijd en geld die content creatie kost een project kwa planning en budget ontspoort.
  • Ook na livegang van de website beschik je over de juiste infrastructuur voor een structurele aanpak van je content creatie. Daarmee is gelijk het fundament gelegd voor een consequente content marketing campagne.

Goede, realistische voorbeeldcontent

Het is overigens niet noodzakelijk om alle content al af te hebben voor je aan het ontwerp begint. Goede, realistische voorbeeldcontent voor elk paginatype is doorgaans genoeg. Daarna kan de content creatie parallel lopen met de technische ontwikkeling van de website.