Content aanleveren

Hoe kunt u het beste content aanleveren?

Als u specifieke afbeeldingen wilt aanleveren voor de website houdt dan rekening met o.a copyright dat mogelijk op de afbeelding zit. Ook als u teksten van anderen kopieert geldt daar een copyright voor.

En u kent natuurlijk het gezegde “beter goed gepikt dan slecht bedacht”, maar wees dan in ieder geval zo slim om er uw eigen verhaal van te maken.

GA Webdesign acht zich niet verantwoordelijk voor copyright schending in deze gevallen. Het achteraf moeten vervangen van content brengt extra moeite en natuurlijk kosten met zich mee.

Aanleveren content

Het aanleveren van content (=teksten, beeld en andere inhoud) moet op een eenvoudige manier plaatsvinden:

Stap 1: Lever de tekst op in één (Word)bestand

Lever alle tekst aan in één Word document

Wij vragen u om alle content aan te leveren in één enkel Word document. Wanneer er bestanden zijn die daar niet in op genomen kunnen worden zoals afbeeldingen, stuur die dan afzonderlijk mee (stap 2).

Platte tekst

De tekst kan het best met zo min mogelijk opmaak aangeleverd worden. Kolommen, handmatige afbrekingen en illustraties staan een verwerking in een opmaakprogramma alleen maar in de weg. Geef duidelijk koppen, tussenkopjes en bijschriften aan. Onze medewerkers zijn ervaren genoeg om er een mooie, leesbare publicatie van te maken. Maak een duidelijk onderscheid tussen tekst die straks op het ontwerp gebruikt moet worden en de wensen voor het ontwerp.

TIP: markeer opmerkingen, suggesties en vragen in rood en tussen blokhaken [opmerkingen, suggesties, etc,..] geplaatst.

Plaats geen afbeeldingen in het document

Wanneer er een afbeelding geplaatst moet worden in de tekst kunt u een opmerking toevoegen: [hier afbeelding plaatsen: naam-afbeelding.jpg] .

Voor de juiste benaming van afbeeldingen zie stap 2. 

Begin elke onderdeel op een nieuwe pagina

Met CTRL + ENTER maakt u flexibele pagina-einden in uw document. Dat scheelt veel gedoe met enters zetten en bijwerken.

Definitieve teksten

Zorg dat u helemaal tevreden bent met de teksten vóórdat u deze aanlevert. Het uiteindelijke document dat aangeleverd wordt moet dus de definitieve tekst bevatten. Mochten daar later nog correcties op volgen dan is dat een kostbare redactieslag, die vrijwel nooit binnen budget uitgevoerd kan worden.

Stap 2: Afbeeldingen aanleveren

Het verwerken van beeldmateriaal kan veel werk zijn. Om goede resultaten te behalen vragen we u rekening te houden met de volgende punten:

Controleer voor aanlevering of er specifieke afmetingen gelden

Meestal kunnen alleen liggende foto’s worden verwerkt. En haal nooit zomaar afbeeldingen van internet, er kan copyright op rusten.

Geef een bestand een makkelijk te herkennen naam

Dat kan als volgt:

  1. Nummer (corresponderend met de pagina’s of onderwerp), bijv: "1-trefwoord.jpg".
  2. Kort beschrijvend trefwoord, bijv "1-ons-kantoor.jpg".
  3. en svp geen leestekens (wel streepjes), spaties of extra punten in de bestandsnaam.

Lever bij voorkeur .JPG .GIF of .PNG bestanden aan

Heeft u andere bestanden dan is de kans groot dat dit meerwerk oplevert bij de bewerking. Foto’s in PDF zijn bijvoorbeeld niet altijd te isoleren en moeten in ieder geval bewerkt worden voordat ze als afbeelding gebruikt kunnen worden.

Lever bij voorkeur origineel beeldmateriaal aan (dus grote foto’s). Optimaal zijn foto’s van 1 a 3 Mb per bestand, daar kan ik dan zelf scherpe uitsneden uit maken. De afbeeldingen die u opstuurt moeten liefst iets groter zijn dan het formaat waarin de afbeelding getoond gaan worden op het ontwerp.

Stap 3: Alles samen aanleveren

Wanneer alle content definitief is en voorzien van juiste namen en juiste formaten kan het aangeleverd worden. Zet alles in één mapje met simpele en traceerbare bestandsnamen.

Dit geheel kan nu gezipt worden en via een transferdienst worden verzonden.

Tot 2 GB kun je gebruik maken van de gratis diensten van www.wetransfer.com. Een map met bestanden kunt u eenvoudig zelf zippen. Dit zip bestand upload u vervolgens naar de WeTransfer website.